Skip to main content
Menu

Hatunnosto Turun kaupungille!

Turun kaupunki on parhaillaan keskellä suurta digitalisointihanketta, DriveTurkua. Hankkeen tarkoituksena on sähköistää monia kaupungin ja kaupungissa toimivien kolmannen ja yksityisen sektorin palveluita kokonaisuudeksi, joka palvelee turkulaisia sekä Turussa asioivia henkilöitä ja yrityksiä tehokkaasti ja monipuolisesti. Huh, olipa pitkä virke.

Edellisen kappaleen hankekuvaus ei ole virallinen, vaan omasta päästäni syntetisoitu käsitys siitä, mikä hankkeen kokonaisuus on. Tämän kirjoituksen tarkoitus ei olekaan esitellä hanketta itseään, vaan uudenlaista toimintamallia, jolla hanketta johdetaan. 

*** 

Wunderkraut on yksi kolmesta DriveTurku-hankkeen verkkopalveluosion puitesopimustoimittajasta. Verkkopalveluhankkeen (eli siis selaimella käytettävät osat vrt. taustajärjestelmät, joita kukaan ei tavallisesti näe) toteutus aloitettiin loppuvuonna 2014 ja se on jatkunut viimeiset puoli vuotta ollen nyt siinä vaiheessa, että beta.turku.fi -palvelusta poistuu beta-leima ensi viikolla. Koko hanke on tehty hyvin poikkeuksellisella mallilla, jossa eri puitesopimustoimittajat toimittavat ketterän kehityksen hanketta yhdessä, saman tiimin jäseninä. 

Turun kaupunki on ollut alusta asti halukas edistämään monitoimittajaympäristöä ja sanellut väljät säännöt toimintamallille. Samalla toimittajille itselleen on jätetty merkittävä rooli yhteistoiminnan toteuttamisessa, eli siinä, miten yhteistyö käytännössä toimii. 

***

Ensimmäisessä noin kuukauden mittaisessa vaiheessa kaikki kolme toimittajaa tekivät pienen oman projektinsa. Seuraavasta samankokoisesta projektista alkaen yhdistimme Wunderkrautin ja Druidin tiimit niin, että teimme hanketta yhdellä projektinjohdolla ja yhtenä tiiminä. Kevään aikana myös kolmannen toimittajan eli Citrus/Avoltus -yhdistelmän (Citrus on puitesopimustoimittaja, Avoltus heidän alihankkijansa) projektitiimi tuotiin hyvin lähelle toista tiimiä. Lopputuloksena kolme teknisesti eri toimittajaa tekee yhtä hanketta yhteisillä tavoitteilla ja toimintamalleilla, läpinäkyvästi ja takuulla asiakkaan parhaaksi. Julkisille hankinnoille hyvin tärkeä toimittajaloukun välttäminen toteutuu sekä sopimuksen kirjaimessa (avoin lähdekoodi) että sen hengessä läpinäkyvän yhteistyön avulla. Kaikki toimittajat ovat arvokkaita, mutta kukaan ei korvaamaton. 

***

"Turun malli" on ensimmäinen vastaava kokonaisuus, josta olemme kuulleet tai jossa olemme olleet mukana. Malli toimii Wunderkrautin näkökulmasta erinomaisen hyvin – osin toki siksi, että olemme vaikuttaneet voimakkaasti sen muovaamiseen. Voimme suositella mallia muillekin riittävän suurta hanketta suunnittelevalle julkiselle tai yksityiselle taholle sen yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä korostavan luonteen vuoksi. Yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen monen toimijan kesken edellyttää toki panostamista ja huolellisuutta, mutta lopputulos on huomattavasti parempi kuin jäykkien sopimusten varassa toimiminen.
  
Olemme avoimesti keskustelleen DriveTurussa myös toimintamallin kustannusvaikutuksista ja todenneet, että saman kokonaisuuden tekeminen vain yhden toimittajan kanssa tulisi varmaan lyhyellä aikavälillä jonkin verran edullisemmaksi, mutta vastaavasti riskit olisivat korkeammat ja toimittajan vaihtaminen tarvittaessa työläämpää. Tästä syystä en suurten linjojen osalta olisi kovin äkkiä muuttamassa nykyisestä mallista yhtään mitään jos istuisin itse hankkeen ohjelmajohtajan pallilla. 

***

Lopuksi vielä "call to action", kuten markkinointikielessä sanotaan: Jos haluat kuulla toimintamallista lisää tai harkitset vastaavan mallin toteutusta omassa organisaatiossasi, suosittelen olemaan yhteydessä Wunderkrautiin tai vaikka Twitterissä. Vaihtoehtoisesti voit ottaa suoraan yhteyttä Turun kaupunkiin ja DriveTurku -hankkeen vetäjiin, joiden uskon kertovan toiminnastaan varsin mielellään. Hankkeella on myös melko aktiivinen blogi osoitteessa http://blogit.turku.fi/driveturku/ 

Yhteistyön täyteistä kesää! 
Joonas